Archiv aktualit

Nová karotážní metoda - MFC

mfc02Nová karotážní metoda MFC (multifinger caliper) významně přispívá k posouzení technického stavu vrtu nebo sondy. Tato sonda používá k měření 56 mechanických ramen s vysokou rozlišovací schopnosti 0,1 mm.

Slouží velmi dobře ke zjištění defektů pažnic, jako jsou například deformace, trhliny, případně rozpojení pažnic. Využívá se rovněž k detekci usazenin na vnitřních stěnách pažnic a k ověření perforací.

Sonda pracuje do maximální teploty 175°C a tlaku 103 MPa, v průměrech pažnic 100 - 245 mm. Součástí zpracování naměřených dat je i 3D pohled.

Kontaktujte nás

Karotáž a cementace, s.r.o.

+420 518 355 930

Kontaktní informace

Kontaktní informace