Cementační práce

Smyslem cementace je úplné vyplnění mezikruží za pažnicemi cementovou směsí za účelem zabránění zapažnicovým komunikacím jednotlivých provrtávaných obzorů mezi sebou a zapažnicové komunikaci kteréhokoliv z provrtávaných obzorů s povrchem.

Cementační práce

  • cementace mezikruží zapaženého vrtu - řídící, úvodní, technická, těžební kolona
  • cementace izolačních a úhybových mostků
  • opravné tlakové cementace
  • zmáhání havarijních stavů ve vrtech
  • likvidace starých vrtů a sond

Cementační práce jsou zajišťovány pomocí speciálního technického vybavení.

Společnost výužívá pro projektování cementačních prací speciální software a pro řízení a vyhodnocování mobilní monitorovací jednotku , zajišťující digitální záznam tlaku, teploty, hustoty a průtoku.

Kontaktujte nás

Karotáž a cementace, s.r.o.

+420 518 355 930

Kontaktní informace

Kontaktní informace