Intenzifikační práce

Intenzifikace je metoda zvyšování přítoku ložiskového média do naftových, plynových a hydrotermálních sond . Prodlužuje ekonomickou životnost sond a ve srovnání s investicemi vloženými do nových sond je velmi výhodná. Vedle tradičních intenzifikačních prací na těžebních vrtech se firma  specializuje na zvyšování pohotového výkonu sond na podzemních zásobnících plynu. Při intenzifikačních pracích využívá  vlastní patentově chráněné zařízení a moderní technologické postupy.

 

A) Stimulace pomocí chemických metod

Technické podmínky

 • okamžité začerpávané množství: 20 l/s
 • maximální tlak: 70 MPa
 • skladovací kapacita: 50 000 l

Stimulační práce jsou prováděny na bázi inhibovaných roztoků za účelem zvýšení propustnosti obzorů, čištění oblasti perforace a přípočvové zóny. Stimulační kapaliny jsou připravovány na základě rozboru horninového materiálu dle konkrétních podmínek. Jejich dodávka je pak nedílnou součástí těchto prací.

B) Hydraulická stimulace

Technické podmínky

 • hydraulický výkon: 2 000 HHP
 • maximální výkon: 2,5 t/min
 • dodávka propantu: bez omezení
 • maximální tlak: 35 MPa

Společnost Karotáž a cemenace, s.r.o. Hodonín provádí hydraulickou stimulaci  v sondách s maximální hloubkou 2 500 m včetně dodávky začerpávací techniky, vystrojení sondy (podzemní a i nadzemní), nosné i stimulační kapaliny a propantu s granulometrií dle přání zákazníka. Jako propant je používán čistý křemičitý písek dle parametrů API.

V oblasti nosných a stimulačních kapalin pracuje firma na bázi:

 • vody
 • SW - kapaliny (slick water)
 • síťovaných gelů (crosslink gel)
 • lineárních gelů (linear gel)
 • kyselých gelů (acid gel)

Kontaktujte nás

Karotáž a cementace, s.r.o.

+420 518 355 930

Kontaktní informace

Kontaktní informace