Karotážní měření

Karotáž je soubor geofyzikálních měření  ve vrtech používaných pro zjištění litologického profilu vrtu a jeho technického stavu. Vyhodnocením naměřených dat lze určit porozitu, měrnou hmotnost, sycení vodou či uhlovodíky, hranice jílových a pískových obzorů, teplotní gradient a technické údaje o vrtu - průměr, trajektorii, kvalitu kontaktu pažnice-cement.

A) Karotážní měření v otevřených a zapažených vrtech

Je zajišťováno karotážními soupravami Mercedes Actros, CLS 3700 a EL 8000 s měřícím systémem Warrior a komplexem hlubinných sond ACE-5000. Tyto soupravy jsou vybaveny sedmižilovým karotážním kabelem délky 5000 m s možností přídavného termostabilního nástavce o délce 1500 m. Sondy mohou provádět karotážní měření do maximální teploty 175°C a tlaku 140 MPa. Naměřená data jsou předávána v analogové a digitální formě. Používaný komplex karotážních metod lze rozdělit na technické, elektrické, jaderné a akustické.karotaz1

Technické metody

 • inklinometrie - IM
 • kavernometrie - KM, MFC
 • lokátor spojek - CCL
 • termometrie - TM

Elektrické metody

 • spontánní polarizace - SP
 • dual laterolog -  DLL
 • mikrolaterolog - MLL
 • mikro spherical focused log - MSFL
 • mikrolog - ML
 • rezistivimetr - RM
 • dual indukční - DIFL

Akustické metody

 • kompenzovaná akustická karotáž - AK
 • cementolog - AC
 • segmentový cementolog - RIB
 • akustický televizor - AT

Jaderné metody

 • Gamma karotáž - GK
 • kompenzovaná neutronová karotáž - CN, DDN
 • kompenzovaná hustotní karotáž - CDN

AT diagram

B) Karotážní měření produkční (pod tlakem)

Pomocí produkčního měření lze sledovat technický stav sond podzemního zásobníku zemního plynu, jejich hermetičnost, určit rozhraní voda - ropa - plyn, sledovat tlakové a teplotní poměry v sondě, kontrolovat aktivní části protipískových filtrů nebo obzorů a určit kvalitu obsypu filtru. 

Produkční měření je prováděno soupravou Hotwell, umístěné na podvozku FORD. Tato souprava je vybavena jednožilovým kabelem délky 2500 m. Měřící sondy o průměru 38 až 43 mm jsou zapouštěny do sondy na karotážním kabelu o průměru 4,7 mm (3/16"). Těsnění kabelu je prováděno tlakovým těsnícím zařízením ELMAR vybaveným pastí a preventrem. Souprava obsahuje vlastní elektrický agregát. Pomocné vozidlo MAN se zvedacím zařízením slouží pro převoz a manipulaci s tlakovým těsnícím zařízením.

Produkční soupravou je možno provádět následující karotážní měření:

 • termometrii - TM
 • dual detektor neutron - DDN
 • gamma gamma karotáž - GGK
 • gamma karotáž - GK
 • lokátor spojek - CCL
 • průtokometrii - FM
 • měření tlaku - PM
 • měření kapacitance - FDI

Produkční měření lze provádět do maximální teploty 175°C a tlaku 103 MPa.Ford

Kontaktujte nás

Karotáž a cementace, s.r.o.

+420 518 355 930

Kontaktní informace

Kontaktní informace