Profil firmy

Společnost Karotáž a cementace, s.r.o. byla zapsána 11.února 1994 do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou oddíl C, vložka 13915.

Sídlo firmy: Hodonín, Velkomoravská 2606/83
Identifikační číslo
: 49974475
Základní kapitál
: 36,7 mil.Kč

Předmět podnikání:

 • provádění činností dle oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu § 2 písm. a),b),c),f) a § 3 písm. f) zákona ČNR
  č. 61/1988 Sb.
 • geologické práce
 • silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
 • opravy motorových vozidel
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • provádění trhacích prací

Jako jediná tuzemská firma ve svém oboru nabízí ucelený komplex služeb pokrývající karotážní, perforační, cementační, testerovací, intenzifikační a další speciální práce v ČR a SR.

Za léta svého působení si vybudovala dobré jméno u svých odběratelů a silnou pozici na trhu v ČR. Prostřednictvím svého odštěpného závodu Michalovce zajišťuje servis i v SR.

Společnost je certifikována dle standardu ČSN EN ISO 9001 : 2016 (viz certifikát).

Mezi přednosti KaC patří zejména:

 • nabídka komplexních služeb "na klíč"
 • 65-ti letá tradice
 • vysoká kvalita poskytovaných služeb
 • zkušenost s řešením speciálních požadavků zákazníků
 • nepřetržitý provoz
 • výhodné ceny
 • vysoce kvalifikovaný tým odborníků s dlouholetou praxí
 • znalost trhů v ČR a SR
 • zahraniční zkušenosti
 

Historie

Činnost Karotáže a cementace je od dob svého vzniku neoddělitelně spojena s vývojem naftového podnikání.

Jednotlivé servisní služby vznikaly postupně na základě potřeb tehdejšího rozvíjejícího se průzkumu a těžby. Zpočátku byly zajišťovány zahraničními firmami. S rostoucí intenzitou naftového podnikání u nás bylo proto rozhodnuto vybudovat vlastní kapacity.

Od roku 1947, kdy vznikla karotáž, byly pak rozšiřovány servisní práce o perforaci, cementaci a posléze pak v šedesátých letech o testerování. Postupně tak vznikl závod poskytující ucelený komplex servisních činností na celém území Československa.

Po roce 1970 byla zřízena báze v Michalovcích z důvodu značného rozsahu prací ve východoslovenském regionu.

Závod potom procházel různými organizačními změnami. Byl vždy organickou součástí naftových podniků.

V roce 1990 byl delimitací závodu MND, s.p. založen samostatný státní podnik Karotáž a cementace, s.p.

V roce 1994 vznikla po jeho privatizaci společnost Karotáž a cementace, s.r.o. Po vzniku dvou samostatných států ČR a SR byla báze v Michalovcích přeměněna na odštěpný závod Michalovce a zachovala se tak kontinuita poskytování servisních prací v SR.

Kontaktujte nás

Karotáž a cementace, s.r.o.

+420 518 355 930

Kontaktní informace

Kontaktní informace