Historie

Činnost Karotáže a cementace je od dob svého vzniku neoddělitelně spojena s vývojem naftového podnikání.

Jednotlivé servisní služby vznikaly postupně na základě potřeb tehdejšího rozvíjejícího se průzkumu a těžby. Zpočátku byly zajišťovány zahraničními firmami. S rostoucí intenzitou naftového podnikání u nás bylo proto rozhodnuto vybudovat vlastní kapacity.

Od roku 1947, kdy vznikla karotáž, byly pak rozšiřovány servisní práce o perforaci, cementaci a posléze pak v šedesátých letech o testerování. Postupně tak vznikl závod poskytující ucelený komplex servisních činností na celém území Československa.

Po roce 1970 byla zřízena báze v Michalovcích z důvodu značného rozsahu prací ve východoslovenském regionu.

Závod potom procházel různými organizačními změnami. Byl vždy organickou součástí naftových podniků.

V roce 1990 byl delimitací závodu MND, s.p. založen samostatný státní podnik Karotáž a cementace, s.p.

V roce 1994 vznikla po jeho privatizaci společnost Karotáž a cementace, s.r.o. Po vzniku dvou samostatných států ČR a SR byla báze v Michalovcích přeměněna na odštěpný závod Michalovce a zachovala se tak kontinuita poskytování servisních prací v SR.

Kontaktujte nás

Karotáž a cementace, s.r.o.

+420 518 355 930

Kontaktní informace

Kontaktní informace