Reference

HOTWELL, Rakousko

Karotážní práce na podzemním zásobníku zemního plynu v Chorvatsku.

 

innogy Gas Storage, s.r.o.

Již desítky let provádíme karotážní, perforační, cementační, intenzifikační práce na všech zásobnících zemního plynu. V poslední době se služby rozšířily o naplavování protipískových filtrů.

NAFTA a.s., Slovensko

Veškeré servisní práce KaC prováděné na průzkumných vrtech, těžebních sondách a sondách podzemních zásobníků zemního plynu.

MND Drilling & Services a.s.

Karotážní, testerovací a intenzifikační práce, naplavování protipískových filtrů.

POZAGAS a.s., Slovensko

Karotážní práce na podzemním zásobníku zemního plynu.

LAMA GAS & OIL s.r.o.

Karotážní, perforační a cementační práce.

Ingeo a.s., Slovensko

Karotážní, cementační a intenzifikační práce zejména na geotermálních vrtech.

EXALO, Polsko

Naplavování protipískových filtrů a cementační práce

ROTAQUA, Maďarsko

Cementační a intenzifikační práce na geotermálních vrtech

Unigeo a.s., Ostrava

Spolupráce s firmou Unimaster při provádění štěpení na sorbovaný plyn kapalným dusíkem. Realizace v letech 1994 - 1995.

Kontaktujte nás

Karotáž a cementace, s.r.o.

+420 518 355 930

Kontaktní informace

Kontaktní informace