Reference

innogy Gas Storage, s.r.o.

Již desítky let provádíme karotážní, perforační, cementační, intenzifikační práce na všech zásobnících zemního plynu. V poslední době se služby rozšířily o naplavování protipískových filtrů.

Kontaktujte nás

Karotáž a cementace, s.r.o.

+420 518 355 930

Kontaktní informace

Kontaktní informace