Testerování

A) Testerovací práce

Testerovací práce slouží k ověřování přítoku z ložiska v průběhu vrtání nebo po zapažení vrtu a perforaci zájmového obzoru. Výsledkem čerpacího pokusu je získání vzorku ložiskového media a tlakového záznamu průběhu čerpacího pokusu. Interpretací lze získat hodnotu ložiskového tlaku, propustnosti, skin faktoru a produkce ložiskového media.

Technika

K provádění čerpacích pokusů se používá zařízení firmy Johnson. Čerpací pokusy lze provádět v nezapaženém vrtu od vrtaného průměru 80 mm do průměru 311 mm. V zapaženém vrtu pak od průměru pažnic 2 3/4" do průměru 13 3/8".

Zájmový interval může být odizolován pomocí dvou pakrů v tandemu za sebou nebo straddle test. Závěsné i opěrné pakry lze využít samostatně nebo v sestavě s hydraulickou kotvou při provádění stimulačních prací nebo pro provádění čerpacích pokusů pístováním.

Po provedeném testu a jeho vyhodnocení poskytujeme:

 • kvalitativní a kvantitativní popis média z intervalu
 • komplexní průběh tlaků získaných během testu
 • ložiskový tlak
 • průměrnou ef. propustnost v poloměru ovlivnění
 • skin faktor (popř. DR nebo EDR faktor)
 • potenciální produkci

Výhody

 • Moderní a rychlá metoda pro testování obzorů ve vrtech na ropu, plyn a vodu.
 • Podstatné zkrácení doby potřebné pro ověření přítoku.
 • Možnost provádění čerpacích pokusů v hlubinných vrtech, kde pístování ztrácí účinnost.

Na základě vyhodnocení čerpacího pokusu doporučujeme vhodné stimulační práce.

B) Mechanické mostky:

Izolování vytěžených nebo obzorů nevhodných pro těžbu se provádí pomocí mechanických mostků v zapažených vrtech o průměru pažnic 6 5/8" a 7".

Rozměry mechanických mostků

 • celková délka: 485 mm
 • vnější průměr těsnících elementů: 136 mm, 146 mm
 • tlakový spád: 25 MPa

Mechanický mostek je zapouštěn na stupačkách nebo vrtních tyčích. Usazování hydraulicky tlakem 12,6 MPa a mechanicky 7 t. Odpojení je buď rotací nebo tahem nářadí 15 t.

Pro zajištění absolutní přesnosti místa usazení může být využíváno karotážní měření.

C) Čerpací zkoušky:

Stanice F-O-F je zařízení sloužící k provádění čerpacích zkoušek, čištění plynových sond a měření jejich produktivity na sondách podzemních zásobníků zemního plynu a těžebních naftových polích. Zařízení využívá třífázový separátor s vlastní regulací vstupního tlaku plynu a regulaci separační teploty. Součástí je výkonný spalovací hořák a skladovací nádrže pro jednotlivá ložisková media.

fof

Vzhledem k ucelenému komplexu měření lze toto zařízení při dlouhodobějším nasazení využít k výpočtu zásob testované struktury. Stanice je vybavena měřící tratí 3" s vyměnitelnou clonou, je měřen statický, diferenční tlak a teplota.

D) Naplavování protipískových filtrů

Protipískový filtr zabraňuje migraci volného horninového materiálu směrem do těžební sondy a chrání tím vystrojení sondy před kolmatací a abrazí. Provádí se zejména na podzemních zásobnících zemního plynu, ale i na ropných sondách a hydrovrtech. Naplavování se provádí v pažnicích nebo v otevřené části vrtu a jejím následným rozšíření zájmového obzoru na požadovaný průměr. Společnost dodává tuto službu "na klíč", dodávka zahrnuje vedle projektu, nerezových vinutých filtrů požadovaného průměru, nosné kapaliny i obsypový materiál požadované granulometrie.

pisek1

Pro naplavování se používá materiál nejvyšší možné kvality, nerezové vinuté filtry typu Bakerweld a EXCLUDER 2000. Pro obsyp filtru se používá čistý křemičitý písek ve standardních granulometriích, který splňuje požadavky normy API RP 58.

Kontaktujte nás

Karotáž a cementace, s.r.o.

+420 518 355 930

Kontaktní informace

Kontaktní informace