Intenzifikace

Intenzifikace

Jednou z nejdůležitějších oblastí pro zabezpečení energie je těžba kapalin a plynů. Při vyhledávání jejich
nových zdrojů jsou v současné době nejdůležitější co nejnižší náklady na jejich získání.
Průzkum a otevření nových ložisek pomocí geologicko-průzkumných prací je velmi nákladné, zdlouhavé a nepřináší vždy pozitivní výsledky. Proto současná světová produkce směřuje k maximálnímu zhodnocení již otevřených ložisek. Jejich maximální zhodnocení umožňují intenzifikační práce, pomocí intenzifikačních metod.
Telefon LK 862
Hydraulická stimulace
Technické podmínky
 • Hydraulický výkon: 2 000 HP
 • Maximální výkon: 2,5 t/min
 • Dodávka propantu: bez omezení
 • Maximální tlak: 35 MPa
Naše společnost provádí hydraulickou stimulaci  v sondách s maximální hloubkou 2 500 m včetně dodávky začerpávací techniky, vystrojení sondy (podzemní a i nadzemní), nosné i stimulační kapaliny a propantu s granulometrií dle přání zákazníka. Jako propant je používán čistý křemičitý písek dle parametrů API.
V oblasti nosných a stimulačních kapalin pracuje firma na bázi:
 • Vody
 • SW – kapaliny (slick water)
 • Síťovaných gelů (crosslink gel)
 • Lineárních gelů (linear gel)
 • Kyselých gelů (acid gel)
Stimulace pomocí chemických metod
Technické podmínky:
 • Okamžité začerpávané množství: 20 l/s
 • Maximální tlak: 70 MPa
 • Skladovací kapacita: 50 000 l
Stimulační práce jsou prováděny na bázi inhibovaných roztoků za účelem zvýšení propustnosti obzorů, čištění oblasti perforace a přípočvové zóny. Stimulační kapaliny jsou připravovány na základě rozboru horninového materiálu dle konkrétních podmínek. Jejich dodávka je pak nedílnou součástí těchto prací.

Práce v silné firmě s tradicí? Sem tam nabíráme.

Slovenská Republika

Sídlíme v příhraničním městě Michalovce.

Odštěpný závod Michalovce

Telefon: +421 566 432 742

Ing. Jozef Tomečko | Vedoucí odštěpného závodu

Telefon: +421 905 754 525


  Česká Republika

  Sídlíme v příhraničním městě Hodonín.
  Napište nám rovnou


   Karotáž a cementace, s.r.o.
   Jednatelé
   Ing. Josef Halíř, Ph.D.
   Ing. Josef Kučí
   Výkonný ředitel
   Ing. Josef Halíř, Ph.D.
   Vedoucí úseku Ekonomika a finance
   Ing. Petra Horáková
   Vedoucí úseku Výroba a obchod
   Ing. Josef Halíř, Ph.D.
   Vedoucí oddělení Karotáž a perforace
   Jaromír Kmětík
   Vedoucí oddělení Cementace a testerování
   Ing. Mgr. Ladislav Kondek
   Vedoucí oddělení Speciální práce a oddělení Doprava
   Ing. Radek Šupa