Nová karotážní souprava

Do provozu byla uvedena nová karotážní souprava postavená na podvozku Mercedes Actros. Počítačem řízená souprava je určena zejména pro měření v otevřených a zapažených vrtech.

Hydraulicky poháněný dělený vrátek má kapacitu 5 500 metrů sedmižilového kabelu 7/16″ a 2 500 metrů jednožilového kabelu 1/8″ pro produkční měření na podzemních zásobnících zemního plynu. Souprava je vybavena měřícím sytémem Warrior a komplexem hlubinných sond sytému ACE-5000.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.