Intenzifikace

Intenzifikace

Jednou z nejdůležitějších oblastí pro zabezpečení energie je těžba kapalin a plynů. Při vyhledávání jejich
nových zdrojů jsou v současné době nejdůležitější co nejnižší náklady na jejich získání.
Průzkum a otevření nových ložisek pomocí geologicko-průzkumných prací je velmi nákladné, zdlouhavé a nepřináší vždy pozitivní výsledky. Proto současná světová produkce směřuje k maximálnímu zhodnocení již otevřených ložisek. Jejich maximální zhodnocení umožňují intenzifikační práce, pomocí intenzifikačních metod.
Telefon LK 862
Hydraulická stimulace
Technické podmínky
 • Hydraulický výkon: 2 000 HP
 • Maximální výkon: 2,5 t/min
 • Dodávka propantu: bez omezení
 • Maximální tlak: 35 MPa
Naše společnost provádí hydraulickou stimulaci  v sondách s maximální hloubkou 2 500 m včetně dodávky začerpávací techniky, vystrojení sondy (podzemní a i nadzemní), nosné i stimulační kapaliny a propantu s granulometrií dle přání zákazníka. Jako propant je používán čistý křemičitý písek dle parametrů API.
V oblasti nosných a stimulačních kapalin pracuje firma na bázi:
 • Vody
 • SW – kapaliny (slick water)
 • Síťovaných gelů (crosslink gel)
 • Lineárních gelů (linear gel)
 • Kyselých gelů (acid gel)
Stimulace pomocí chemických metod
Technické podmínky:
 • Okamžité začerpávané množství: 20 l/s
 • Maximální tlak: 70 MPa
 • Skladovací kapacita: 50 000 l
Stimulační práce jsou prováděny na bázi inhibovaných roztoků za účelem zvýšení propustnosti obzorů, čištění oblasti perforace a přípočvové zóny. Stimulační kapaliny jsou připravovány na základě rozboru horninového materiálu dle konkrétních podmínek. Jejich dodávka je pak nedílnou součástí těchto prací.

Slovakia

We are located in the border town of Michalovce.

Michalovce Branch Plant

Telefon: +421 566 432 742

Ing. Jozef Tomečko | Branch Plant Manager

Telefon: +421 905 754 525  Czech Republic

  We are located in the border town of Hodonín.
  Write us directly   Karotáž a cementace, s.r.o.
   Managing Directors
   Ing. Josef Halíř, Ph.D.
   Ing. Petra Horáková
   Executive Director
   Ing. Josef Halíř, Ph.D.
   Head of Economics and Finance
   Ing. Petra Horáková
   Head of Production and Sales
   Ing. Josef Halíř, Ph.D.
   Head of Logging and Perforationg
   Jan Šťastný
   Head of Cementing and Testing
   Ing. Mgr. Ladislav Kondek
   Head of Special Works and Transport
   Ing. Radek Šupa