Perforace

Perforace

Perforace je speciální forma servisních prací, využívaná při vrtné činnosti. V principu jde o aplikace účinků průmyslových trhavin, vyrobených zvlášť pro tyto účely. Naše firma používá několik druhů perforačních prací.

7 TCP Perforator 22,7 g

Perforace pažnicových kolon

Provádí se kumulativními náložemi, které jsou umístěny ve speciálních obalech. Po odstřelu perforátoru je perforována kolona pažnic a tím získán kontakt s ložiskem. Perforátory jsou do vrtu zapouštěny buď na stupačkách (TCP perforace) nebo na karotážním kabelu měřicí soupravy.

Provádí se kumulativními náložemi, které jsou umístěny ve speciálních obalech. Po odstřelu perforátoru je perforována kolona pažnic a tím získán kontakt s ložiskem. Perforátory jsou do vrtu zapouštěny buď na stupačkách (TCP perforace) nebo na karotážním kabelu měřicí soupravy.

Perforace pod tlakem ve vystrojených sondách

Používá se na perforaci pažnic zapuštěním perforátoru na karotážním kabelu do stupaček přes lubrikační hlavu a kabelový preventr. Perforátory lze použít do tlaku 100 MPa a teploty 205°C.

Jednotlivé kumulativní náložky o hmotnosti 8 nebo 13 gramů mohou být v perforátoru orientovány o úhel 60° nebo 90° (článkový perforační systém) nebo mají všechny stejnou orientaci (páskový perforační systém).

Řezače pažnic

Používají se k řezání pažnic a stupaček ve vrtu účinkem trhavin. Řezače o průměrech 2 3/8″ až 7″ je možné použít až do tlaku 140 MPa a teploty 205°C.

Likvidace uvíznutého vrtního nářadí

Používá se na uvolnění vrtného nářadí otřesem nebo rozšroubováním využitím účinků bleskovicového, hermetického nebo nehermetického torpéda po předchozím změření přesného místa uchycení vrtného nářadí.

Torpédování

Slouží k destrukci pažnic nebo stupaček ve vrtu v místě odstřelu torpéda. Využívá se účinku speciálních trhavin v hermetických i nehermetických torpédech, která jsou pomocí karotážního kabelu zapuštěna do místa odstřelu.

Specifikace perforátorů a kumulativních náložek

Specifikace perforátorů a kumulativních náložek

Práce v silné firmě s tradicí? Sem tam nabíráme.

Slovenská Republika

Sídlíme v příhraničním městě Michalovce.

Odštěpný závod Michalovce

Telefon: +421 566 432 742

Ing. Jozef Tomečko | Vedoucí odštěpného závodu

Telefon: +421 905 754 525  Česká Republika

  Sídlíme v příhraničním městě Hodonín.
  Napište nám rovnou   Karotáž a cementace, s.r.o.
   Jednatelé
   Ing. Josef Halíř, Ph.D.
   Ing. Petra Horáková
   Výkonný ředitel
   Ing. Josef Halíř, Ph.D.
   Vedoucí úseku Ekonomika a finance
   Ing. Petra Horáková
   Vedoucí úseku Výroba a obchod
   Ing. Josef Halíř, Ph.D.
   Vedoucí oddělení Karotáž a perforace
   Jan Šťastný
   Vedoucí oddělení Cementace a testerování
   Ing. Mgr. Ladislav Kondek
   Vedoucí oddělení Speciální práce a oddělení Doprava
   Ing. Radek Šupa