Karotážní měření

Karotáž

Karotáž je soubor geofyzikálních měření ve vrtech používaných pro zjištění litologického profilu vrtu a jeho technického stavu. Vyhodnocením naměřených dat lze určit porozitu, hustotu, sycení vodou či uhlovodíky, hranice jílových a pískových obzorů, teplotní gradient a technické údaje o vrtu - průměr, trajektorii, kvalitu kontaktu pažnice-cement.

IMG_0206

Karotážní měření v otevřených a zapažených vrtech

Je zajišťováno karotážními soupravami Mercedes Actros, CLS 3700 a EL 8000 s měřícím systémem Warrior a komplexem hlubinných sond ACE-5000. Tyto soupravy jsou vybaveny sedmižilovým karotážním kabelem délky 5000 m s možností přídavného termostabilního nástavce o délce 1500 m.

Sondy mohou provádět karotážní měření do maximální teploty 175°C a tlaku 140 MPa. Naměřená data jsou předávána v analogové a digitální formě. Používaný komplex karotážních metod lze rozdělit na technické, elektrické, jaderné a akustické.

Technické metody

Inklinometrie – IM

Kavernometrie – KM, MFC

Mikrokavernometrie – MFC

Lokátor spojek – CCL

Termometrie – TM

Elektrické metody

Spontánní polarizace – SP

Dual laterolog – DLL

Mikrolaterolog – MLL

Dual indukční – DIFL

Mikrolog – ML

Rezistivimetr – RM

Karotážní měření produkční (pod tlakem)

Pomocí produkčního měření lze sledovat technický stav sond podzemního zásobníku zemního plynu, jejich hermetičnost, určit rozhraní voda - ropa - plyn, sledovat tlakové a teplotní poměry v sondě, kontrolovat aktivní části protipískových filtrů nebo obzorů a určit kvalitu obsypu filtru.

Produkční měření je prováděno soupravou Hotwell, umístěné na podvozku FORD. Tato souprava je vybavena jednožilovým termostabilním kabelem délky 5000 m. Měřící sondy o průměru 38 až 43 mm jsou zapouštěny do sondy na karotážním kabelu o průměru 4,7 mm (3/16“). Těsnění kabelu je prováděno tlakovým těsnícím zařízením ELMAR vybaveným pastí a dvojitým hydraulickým preventrem. Souprava obsahuje vlastní elektrický agregát. Pomocné vozidlo MAN se zvedacím zařízením slouží pro převoz a manipulaci s tlakovým těsnícím zařízením.

Produkční měření

lze provádět do maximální teploty 175°C a tlaku 103 MPa. Produkční soupravou je možno provádět následující karotážní měření.

Siplos je název pro měřící systém používaný převážně pro měření na podzemních zásobnících plynu. Využít ho lze také pro měření na geotermálních vrtech, případně při opravách sond. Výhodou tohoto systému je schopnost získat při jednom záměru několik požadovaných parametrů, snímanými senzory – gama, lokátor spojek ,termometrie, diferenciální termometrie, kapacitance, tlak, diferenciální tlak, průtokoměr.

• Gamma karotáž - GK

• Lokátor spojek - CCL

• Průtokometrii - FM

• Měření tlaku - PM

• Měření kapacitance - FDI

• Gamma gamma karotáž - GGK

• Termometrii - TM (SIPLOS)

• Dual detektor neutron - DDN

20171031_121628

Práce v silné firmě s tradicí? Sem tam nabíráme.

Slovenská Republika

Sídlíme v příhraničním městě Michalovce.

Odštěpný závod Michalovce

Telefon: +421 566 432 742

Ing. Jozef Tomečko | Vedoucí odštěpného závodu

Telefon: +421 905 754 525  Česká Republika

  Sídlíme v příhraničním městě Hodonín.
  Napište nám rovnou   Karotáž a cementace, s.r.o.
   Jednatelé
   Ing. Josef Halíř, Ph.D.
   Ing. Petra Horáková
   Výkonný ředitel
   Ing. Josef Halíř, Ph.D.
   Vedoucí úseku Ekonomika a finance
   Ing. Petra Horáková
   Vedoucí úseku Výroba a obchod
   Ing. Josef Halíř, Ph.D.
   Vedoucí oddělení Karotáž a perforace
   Jan Šťastný
   Vedoucí oddělení Cementace a testerování
   Mgr. Ing. Ladislav Kondek
   Vedoucí oddělení Speciální práce a oddělení Doprava
   Ing. Radek Šupa