Naplavování protipískových filtrů

Naplavování protipískových filtrů

Protipískový filtr zabraňuje migraci volného horninového materiálu směrem do těžební sondy a chrání tím vystrojení sondy před kolmatací a abrazí.

Provádí se zejména na podzemních zásobnících zemního plynu, ale i na ropných sondách a hydrovrtech. Naplavování se provádí v pažnicích nebo v otevřené části vrtu a jejím následným rozšíření zájmového obzoru na požadovaný průměr. Společnost dodává tuto službu „na klíč“, dodávka zahrnuje vedle projektu, nerezových vinutých filtrů požadovaného průměru, nosné kapaliny i obsypový materiál požadované granulometrie.

Pro naplavování se používá materiál nejvyšší možné kvality, nerezové vinuté filtry typu Bakerweld a EXCLUDER 2000. Pro obsyp filtru se používá čistý křemičitý písek ve standardních granulometriích, který splňuje požadavky normy API RP 58.

Schéma naplaveného protipískového filtru v sondě 2

Práce v silné firmě s tradicí? Sem tam nabíráme.

Karotáž

Karotáž je soubor geofyzikálních měření ve vrtech používaných pro zjištění litologického profilu vrtu a jeho technického stavu. Vyhodnocením naměřených dat lze určit porozitu, hustotu, sycení vodou či uhlovodíky, hranice jílových a pískových obzorů, teplotní gradient a technické údaje o vrtu - průměr, trajektorii, kvalitu kontaktu pažnice-cement.

IMG_0206

Slovenská Republika

Sídlíme v příhraničním městě Michalovce.

Odštěpný závod Michalovce

Telefon: +421 566 432 742

Ing. Jozef Tomečko | Vedoucí odštěpného závodu

Telefon: +421 905 754 525  Česká Republika

  Sídlíme v příhraničním městě Hodonín.
  Napište nám rovnou   Karotáž a cementace, s.r.o.
   Jednatelé
   Ing. Josef Halíř, Ph.D.
   Ing. Petra Horáková
   Výkonný ředitel
   Ing. Josef Halíř, Ph.D.
   Vedoucí úseku Ekonomika a finance
   Ing. Petra Horáková
   Vedoucí úseku Výroba a obchod
   Ing. Josef Halíř, Ph.D.
   Vedoucí oddělení Karotáž a perforace
   Jan Šťastný
   Vedoucí oddělení Cementace a testerování
   Ing. Mgr. Ladislav Kondek
   Vedoucí oddělení Speciální práce a oddělení Doprava
   Ing. Radek Šupa