Nová karotážní metoda – MFC

Nová karotážní metoda MFC (multifinger caliper) významně přispívá k posouzení technického stavu vrtu nebo sondy. Tato sonda používá k měření 56 mechanických ramen s vysokou rozlišovací schopností 0.1 mm.

Slouží velmi dobře ke zjištění defektů pažnic, jako jsou například deformace, trhliny, případně rozpojení pažnic. Využívá se rovněž k detekci usazenin na vnitřních stěnách pažnic a k ověření perforací.

Sonda pracuje do maximální teploty 175 °C a tlaku 103 MPa, v průměrech pažnic 100 – 245 mm. Součástí zpracování naměřených dat je i 3D pohled.

MFC (mikrokavernoměr)

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.