Míchací centrum

Míchací centrum slouží k přípravě a skladování naplavovacích a pakrovacích kapalin. Jeho součástí je i vícestupňová filtrační jednotka, umožňující filtraci připravovaných kapalin až do hodnoty 2μm.

Kapacita míchací nádrže je 30 m3, kapacita skladovacích nádrží 60m3.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.